Rút gọn link miễn phí - Rút gọn liên kết miễn phí - rút gọn link nhiều tên miền

Rút gọn link Google, Rút gọn link miễn phí, rút gọn liên kết, Rút ngắn liên kết

Tuỳ chỉnh bí danh

Nếu bạn cần một bí danh tùy chỉnh, bạn có thể nhập nó bên dưới. Ví dụ Ratelink.co/dienthoai

Liên kết hết hạn khi

Đặt ngày hết hạn để xoá Liên kết sau ngày này.

Mật khẩu bảo vệ

By adding a password, you can restrict the access of statistics.

Mô tả

Điều này có thể được sử dụng để xác định URL trên tài khoản của bạn.

Mật khẩu bảo vệ

Đặt mật khẩu để bảo vệ các liên kết của bạn khỏi sự truy cập trái phép.

Geotarget

Nhắm mục tiêu theo địa lý các liên kết của bạn để chuyển hướng khách truy cập đến các trang chuyên biệt và tăng chuyển đổi của bạn.

Gói

Gói các liên kết của bạn để dễ dàng truy cập và chia sẻ chúng với công chúng trên hồ sơ công khai của bạn.


URLs Created

61506

Clicks Served

367168

Users Registered

89

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link