Rút gọn link miễn phí - Rút gọn liên kết miễn phí - rút gọn link nhiều tên miền

Rút gọn link Google, Rút gọn link miễn phí, rút gọn liên kết, Rút ngắn liên kết

Custom Alias

If you need a custom alias, you can enter it below.

Link Expiration

Set an expiration date to disable the URL after this date.

Password Protect

By adding a password, you can restrict the access of statistics.

Description

This can be used to identify URLs on your account.

Password Protect

Đặt mật khẩu để bảo vệ các liên kết của bạn khỏi sự truy cập trái phép.

Geotarget

Nhắm mục tiêu theo địa lý các liên kết của bạn để chuyển hướng khách truy cập đến các trang chuyên biệt và tăng chuyển đổi của bạn.

Bundle

Gói các liên kết của bạn để dễ dàng truy cập và chia sẻ chúng với công chúng trên hồ sơ công khai của bạn.


URLs Created

61506

Clicks Served

367204

Users Registered

89

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link